Kaydır

Helal Kesim Nedir


Helal Kesim Nedir


Helal hayvan kesimi açısından usule uygun olması ilk şarttır. Genel olarak Hanefilere göre besmele çekilmesiyle hayvanın kesilmesi makbuldür. Hayvanın yemek borusu ve iki şah damarından birinin kesilmesiyle kesim işlemi gerçekleştirilmektedir. Besmele çekilmeksizin yapılan kesimlerin Hanefi mezhebine göre haram olduğu bilinmektedir. Fakat hayvanı kesecek kişi, besmele çekmeyi istisnai bir durum olarak unutmuş ise kesim helal sayılır. 


Büyükbaş hayvanlarda hayvanın yatırılarak çene kısmının altından boğazlama şekliyle kesildiği bilinir. Develerde ise göğsün üzerinden kesim yapılmalıdır. Ayrıca bıçak türü kesici aletlerin hayvanın gözlerinden uzak alanda yapılması gerekli olup bilenmesinin sünnet olduğu bilinmektedir. Bunun haricinde kesim öncesi bir hayvanın diğerinin yanında kesilmesi doğru bulunmamaktadır. Kıbleye döndürüp kesmek gerekir. Hayvanın kesim işlemi gerçekleşmeden önce uzvunu koparmak veya boynunu kırmak gibi durumlardan da kaçınılması gerekir.